Ułatwienia dostępu

Skip to main content
103-1 (405)
103-2 (405)
103-3 (405)

Aspekt różnorodności i równości szans jest bardzo ważny w funkcjonowaniu Grupy Unibep na rynku pracy. Działania promujące różnorodność pomagają nam tworzyć kreatywne miejsce pracy i budować efektywne zespoły, wzajemnie się uzupełniające. Istotną częścią realizacji zasad w obszarze różnorodności jest tworzenie właściwej atmosfery w pracy, dzięki której pracownicy czują się doceniani i szanowani, mając możliwość rozwoju i pełnej realizacji swojego potencjału zawodowego.

W Grupie Unibep funkcjonują dokumenty, których zapisy dotyczą i gwarantują poszanowanie różnorodności i równości szans. Są to:

  1. Zakładowy Układ Zbiorowy Pracy Unibep
  2. Regulaminy pracy we wszystkich pozostałych spółkach Grupy
  3. Kodeks postępowania w Grupie Unibep

Spółka nie opracowała jednolitego dokumentu polityki różnorodności.

405-1

Różnorodność pracowników i organów zarządzających

Zarząd ŁĄCZNIE kobiety mężczyźni
poniżej 30 lat 0% 0% 0%
od 30 do 50 lat 58% 8% 50%
powyżej 50 lat 42% 0% 42%
ŁĄCZNIE 100% 8% 92%
wyższa kadra zarządzająca ŁĄCZNIE kobiety mężczyźni
poniżej 30 lat 0% 0% 0%
od 30 do 50 lat 73% 23% 50%
powyżej 50 lat 27% 2% 25%
ŁĄCZNIE 100% 25% 75%
średnia kadra zarządzająca ŁĄCZNIE kobiety mężczyźni
poniżej 30 lat 7% 2% 4%
od 30 do 50 lat 9% 1% 8%
powyżej 50 lat 84% 15% 69%
ŁĄCZNIE 100% 19% 81%
koordynatorzy ŁĄCZNIE kobiety mężczyźni
poniżej 30 lat 27% 6% 20%
od 30 do 50 lat 64% 17% 48%
powyżej 50 lat 9% 0% 9%
ŁĄCZNIE 100% 23% 77%
specjaliści ŁĄCZNIE kobiety mężczyźni
poniżej 30 lat 34% 19% 15%
od 30 do 50 lat 57% 35% 23%
powyżej 50 lat 9% 2% 6%
ŁĄCZNIE 100% 56% 44%
pracownicy fizyczni ŁĄCZNIE kobiety mężczyźni
poniżej 30 lat 15% 0% 15%
od 30 do 50 lat 53% 0% 53%
powyżej 50 lat 32% 0% 32%
ŁĄCZNIE 100% 0% 100%
202-1
Stosunek wynagrodzenia pracowników najniższego szczebla w stosunku do płacy minimalnej Kobiety Mężczyźni Średnia ogółem
Rynek Podlaski 110% 120% 115%
Rynek Mazowiecki 138% 157% 147%