Ułatwienia dostępu

Skip to main content
103-1 (405)
103-2 (405)
103-3 (405)

Aspekt różnorodności i równości szans jest bardzo ważny w funkcjonowaniu Grupy Unibep na rynku pracy. Działania promujące różnorodność pomagają nam tworzyć kreatywne miejsce pracy i budować efektywne zespoły, wzajemnie się uzupełniające. Istotną częścią realizacji zasad w obszarze różnorodności jest tworzenie właściwej atmosfery w pracy, dzięki której pracownicy czują się doceniani i szanowani, mając możliwość rozwoju i pełnej realizacji swojego potencjału zawodowego.

W Grupie Unibep funkcjonują dokumenty, których zapisy dotyczą i gwarantują poszanowanie różnorodności i równości szans. Są to:

  1. Zakładowy Układ Zbiorowy Pracy Unibep
  2. Regulaminy pracy we wszystkich pozostałych spółkach Grupy
  3. Kodeks postępowania w Grupie Unibep

Spółka nie opracowała jednolitego dokumentu polityki różnorodności.

405-1

Różnorodność pracowników i organów zarządzających

ZarządŁĄCZNIEkobietymężczyźni
poniżej 30 lat0%0%0%
od 30 do 50 lat58%8%50%
powyżej 50 lat42%0%42%
ŁĄCZNIE100%8%92%
wyższa kadra zarządzającaŁĄCZNIEkobietymężczyźni
poniżej 30 lat0%0%0%
od 30 do 50 lat73%23%50%
powyżej 50 lat27%2%25%
ŁĄCZNIE100%25%75%
średnia kadra zarządzającaŁĄCZNIEkobietymężczyźni
poniżej 30 lat7%2%4%
od 30 do 50 lat9%1%8%
powyżej 50 lat84%15%69%
ŁĄCZNIE100%19%81%
koordynatorzyŁĄCZNIEkobietymężczyźni
poniżej 30 lat27%6%20%
od 30 do 50 lat64%17%48%
powyżej 50 lat9%0%9%
ŁĄCZNIE100%23%77%
specjaliściŁĄCZNIEkobietymężczyźni
poniżej 30 lat34%19%15%
od 30 do 50 lat57%35%23%
powyżej 50 lat9%2%6%
ŁĄCZNIE100%56%44%
pracownicy fizyczniŁĄCZNIEkobietymężczyźni
poniżej 30 lat15%0%15%
od 30 do 50 lat53%0%53%
powyżej 50 lat32%0%32%
ŁĄCZNIE100%0%100%
202-1
Stosunek wynagrodzenia pracowników najniższego szczebla w stosunku do płacy minimalnejKobietyMężczyźniŚrednia ogółem
Rynek Podlaski110%120%115%
Rynek Mazowiecki138%157%147%