Ułatwienia dostępu

Skip to main content

List Prezesa Zarządu

Szanowni Akcjonariusze,

47 mln zł (wzrost o 27 proc. rdr) zysku netto, przy sprzedaży na poziomie 1,7 mld zł (wzrost o 2 proc. rdr) – takie są wyniki Grupy Unibep za 2021 r. Są to historyczne wyniki Grupy osiągnięte w niezwykle trudnych, biznesowo bardzo wymagających warunkach. Warto dodać, że Grupa poprawiła pozycję gotówkową – na naszych kontach na koniec roku było 271 mln zł (wzrost rok do roku o ok. 3 proc.), oraz zbudowała solidny portfel zamówień we wszystkich segmentach działalności: w części budowlano-infrastrukturalnej posiadamy zamówienia na kwotę ok. 3,5 mld zł.

Ubiegły rok był czasem wytężonej pracy. Wszyscy zapamiętamy go jako czas niezwykle wymagający, związany ze skalą zachorowań na COVID-19 w kraju i na świecie, ale także musieliśmy się zmierzyć z brakiem dostępności materiałów i usług, gwałtownie rosnącymi cenami i zmianami na rynku pracy. Mimo dynamicznych zmian rynkowych nasza zdywersyfikowana grupa kapitałowa podejmowała decyzje, które miały wpływ zarówno na bieżącą działalność, jak i na działalność w najbliższych latach. Do sytuacji, która obecnie ma miejsce, czyli o wojnie za naszą wschodnią granicą, mającą duży wpływ na gospodarkę całego świata, a co za tym idzie także na działalność Grupy Unibep odniosę się w dalszej części listu.

Deweloperka i budownictwo kubaturowe na plus

Rekordowy poziom zysków Grupy Unibep to zasługa głównie historycznych wyników w segmencie deweloperskim, realizowanych przez Grupę Unidevelopment. Nasz deweloper w 2021 r. sprzedał w sumie 921 mieszkań i uzyskał marżę brutto na poziomie blisko 65 mln zł. Unidevelopment SA kupiła grunty m.in. Trójmieście – będzie to kolejny rynek dla naszego dewelopera: po warszawskim, poznańskim i radomskim. Grupa jest bardzo dobrze przygotowana na najbliższe lata – w portfelu ma nieruchomości pozwalające na budowę ok. 5600 mieszkań.

Budownictwo kubaturowe w kraju zakończyło rok 2021 z założonymi wynikami i to mimo wzrostu cen materiałów i istotnej presji płacowej. Obecnie na terenie Polski Unibep SA realizuje ok. 40 kontraktów. Inwestycje prowadzone przez ten segment działalności są coraz bardziej zdywersyfikowane – budujemy osiedla mieszkaniowe głównie dla prywatnych inwestorów w Warszawie, Łodzi, Krakowie, czy Poznaniu, ale także realizujemy inne obiekty kubaturowe na terenie niemal całej Polski (Warszawa, Białystok, Bielsk Podlaski, Grajewo, Orzysz). Portfel zleceń tego segmentu na rok 2022 oraz lata kolejne wynosi ok. 1,85 mld zł.

W grudniu 2021 roku w ramach Unibep SA został powołany segment budownictwa energetyczno-przemysłowego. Jest on odpowiedzią na potrzeby rynku, związane z koniecznością transformacji polskiej energetyki. Widzimy realną szansę na intensywniejsze włączenie się Grupy Unibep w transformację w kierunku krajowej gospodarki zero- i niskoemisyjnej. Obecnie specjaliści z tego segmentu prowadzą dwie inwestycje: przebudowę Energetyki Cieszyńskiej oraz Orlen Olefiny III. Aktualnie działamy w celu powiększenia portfela zamówień w tym segmencie. Należy dodać, że w ostatnich miesiącach w tym segmencie znacząco wzmocniliśmy kadry.

Jak już informowaliśmy w raportach bieżących, praktycznie zakończyliśmy działalność na rynkach wschodnich – zarówno na białoruskim, jak też ukraińskim. Naszym zdaniem, wojna w Ukrainie nie powoduje żadnych negatywnych konsekwencji dla wyników Grupy Unibep: obecnie nie prowadzimy tam żadnych prac budowlanych, nie przebywają tam również polscy pracownicy ani nasi podwykonawcy, podobnie jak sprzęt. Nasze przedstawicielstwo nadal pozostaje zlokalizowane we Lwowie. Jednocześnie podkreślamy, że nadal jesteśmy zainteresowani rynkiem ukraińskim, ale w tym regionie Europy musi zakończyć się konflikt zbrojny.

Dobre portfele w segmentach produkcyjnych

Oddział Infrastruktury Unibep SA ma solidny portfel zamówień – na rok 2022 oraz lata kolejne wynosi on blisko 890 mln zł. W bieżącym roku zakończymy budowę odcinka drogi krajowej S61 Szczuczyn – Ełk, a rozpoczniemy dwa odcinki S19: Krynice – Białystok (w konsorcjum z firmą zewnętrzną) i Ploski – Haćki (w konsorcjum w ramach Grupy Unibep). Niewątpliwym wyzwaniem jest budowa zapory na granicy z Białorusią – Unibep SA wraz ze spółką zależną Budrex Sp. jest jednym z dwóch realizatorów wybranych wśród kilku oferentów na budowę tej ważnej inwestycji. Straż Graniczna, która jest inwestorem budowy zapory, wybrała naszą ofertę ze względu na zaoferowaną cenę oraz potencjał wykonawczy. Projekt jest wymagający głównie pod względem terminu jego realizacji – budowa „naszej” ponad 80-kilometrowej części zapory (całość ma ponad 180 km długości) ma zakończyć się w I połowie bieżącego roku.

Budrex Sp. z o.o. – nasza spółka budująca wiadukty, mosty i inne obiekty inżynierskie, także realizująca zaporę na granicy polsko-białoruskiej – ma portfel zleceń na poziomie ok. 223 mln zł. Spółka, pracująca głównie jako podwykonawca, realizuje także projekty dla kolei, czy samorządów. Podobnie jak w przypadku Oddziału Infrastruktury obecnie wyzwaniem dla Budrex jest realizacja zapory na granicy polsko-białoruskiej. Firma zamierza wykorzystać wzrost liczby dużych inwestycji infrastrukturalnych, prowadzonych w Polsce Wschodniej, prowadząc intensywne działania rozbudowy portfela zamówień.

Rok 2021 w Fabryce Domów Modułowych Unihouse w Bielsku Podlaskim – producencie wielorodzinnych budynków w technologii drewnianej – był drugim rokiem, przepracowanym w nowej strukturze prawnej: jako oddzielna spółka, której jedynym udziałowcem jest Unibep SA. W Unihouse SA miały miejsce korzystne zmiany, związane z poprawą efektywności fabryki: od sprzedaży, po standaryzację produkcji i wypracowanie procesów umożliwiających osiąganie założonych celów biznesowych. Dla Unihouse SA nadal kluczowym rynkiem jest rynek skandynawski (Norwegia i Szwecja), ale spółka jest coraz skuteczniejsza w pozyskiwaniu zleceń na rynku niemieckim – ma tam podpisanych pięć umów o wartości ok. 190 mln zł, przy czym związana z tym sprzedaż w roku 2022 i latach kolejnych to ok. 142 mln zł. Wartość całego portfela Unihouse na rok 2022 i lata kolejne wynosi ponad 346 mln zł.

Wyzwania na rok 2022

Na dzień sporządzenia naszego raportu za rok 2021 wiemy już, że rok 2022 będzie szczególny ze względu na wojnę za wschodnią granicą. Rosyjska inwazja na Ukrainę sprawiła, że trudno jest przewidywać, co mogą przynieść nam kolejne miesiące. Ale dziś wiemy jedno – niestabilna sytuacja na świecie przekłada się na wysokie wzrosty cen materiałów i usług, możliwe jest przerwanie łańcuchów dostaw, wielu pracowników z Ukrainy wraca do swojej ojczyzny, porzucając pracę na polskich budowach, co może mieć wpływ na harmonogramy realizacyjne inwestycji. Należy także pamiętać o wysokiej inflacji, która powoduje presję płacową wśród pracowników.

Dobre portfele w segmentach produkcyjnych

Oddział Infrastruktury Unibep SA ma solidny portfel zamówień – na rok 2022 oraz lata kolejne wynosi on blisko 890 mln zł. W bieżącym roku zakończymy budowę odcinka drogi krajowej S61 Szczuczyn – Ełk, a rozpoczniemy dwa odcinki S19: Krynice – Białystok (w konsorcjum z firmą zewnętrzną) i Ploski – Haćki (w konsorcjum w ramach Grupy Unibep). Niewątpliwym wyzwaniem jest budowa zapory na granicy z Białorusią – Unibep SA wraz ze spółką zależną Budrex Sp. jest jednym z dwóch realizatorów wybranych wśród kilku oferentów na budowę tej ważnej inwestycji. Straż Graniczna, która jest inwestorem budowy zapory, wybrała naszą ofertę ze względu na zaoferowaną cenę oraz potencjał wykonawczy. Projekt jest wymagający głównie pod względem terminu jego realizacji – budowa „naszej” ponad 80-kilometrowej części zapory (całość ma ponad 180 km długości) ma zakończyć się w I połowie bieżącego roku.

Budrex Sp. z o.o. – nasza spółka budująca wiadukty, mosty i inne obiekty inżynierskie, także realizująca zaporę na granicy polsko-białoruskiej – ma portfel zleceń na poziomie ok. 223 mln zł. Spółka, pracująca głównie jako podwykonawca, realizuje także projekty dla kolei, czy samorządów. Podobnie jak w przypadku Oddziału Infrastruktury obecnie wyzwaniem dla Budrex jest realizacja zapory na granicy polsko-białoruskiej. Firma zamierza wykorzystać wzrost liczby dużych inwestycji infrastrukturalnych, prowadzonych w Polsce Wschodniej, prowadząc intensywne działania rozbudowy portfela zamówień.

Rok 2021 w Fabryce Domów Modułowych Unihouse w Bielsku Podlaskim – producencie wielorodzinnych budynków w technologii drewnianej – był drugim rokiem, przepracowanym w nowej strukturze prawnej: jako oddzielna spółka, której jedynym udziałowcem jest Unibep SA. W Unihouse SA miały miejsce korzystne zmiany, związane z poprawą efektywności fabryki: od sprzedaży, po standaryzację produkcji i wypracowanie procesów umożliwiających osiąganie założonych celów biznesowych. Dla Unihouse SA nadal kluczowym rynkiem jest rynek skandynawski (Norwegia i Szwecja), ale spółka jest coraz skuteczniejsza w pozyskiwaniu zleceń na rynku niemieckim – ma tam podpisanych pięć umów o wartości ok. 190 mln zł, przy czym związana z tym sprzedaż w roku 2022 i latach kolejnych to ok. 142 mln zł. Wartość całego portfela Unihouse na rok 2022 i lata kolejne wynosi ponad 346 mln zł.

Wyzwania na rok 2022

Na dzień sporządzenia naszego raportu za rok 2021 wiemy już, że rok 2022 będzie szczególny ze względu na wojnę za wschodnią granicą. Rosyjska inwazja na Ukrainę sprawiła, że trudno jest przewidywać, co mogą przynieść nam kolejne miesiące. Ale dziś wiemy jedno – niestabilna sytuacja na świecie przekłada się na wysokie wzrosty cen materiałów i usług, możliwe jest przerwanie łańcuchów dostaw, wielu pracowników z Ukrainy wraca do swojej ojczyzny, porzucając pracę na polskich budowach, co może mieć wpływ na harmonogramy realizacyjne inwestycji. Należy także pamiętać o wysokiej inflacji, która powoduje presję płacową wśród pracowników.

W Grupie Unibep większość naszych kontraktów mamy podpisanych z prywatnymi inwestorami, zarówno w Polsce, jak i za granicą, którzy rozumieją sytuację i z którymi prowadzimy efektywny dialog dotyczący renegocjacji umów. Przed nami także poważne rozmowy z instytucjami publicznymi, w tym z zamawiającymi inwestycje w segmencie infrastrukturalnym, dotyczące zmian związanych z rewaloryzacją podpisanych umów i zapisów chroniących generalnych wykonawców w przypadku podpisywania nowych kontraktów. Wierzymy, że uda się osiągnąć kompromis satysfakcjonujący obie strony.

Podkreślam, że na bieżąco analizujemy sytuację rynkową i jesteśmy gotowi elastycznie reagować na zmiany w otoczeniu, dbając o realizowanie kontraktów zgodnie z przyjętymi harmonogramami i założonymi marżami, co w tej sytuacji jest bardzo trudne.

Nasze nadrzędne cele na rok 2022 to: pilnowanie stabilności finansowej przedsiębiorstwa, dbanie o najwyższą jakość produktów i usług, troska o zdrowie i bezpieczeństwo naszych pracowników, a także skuteczne zarządzanie w sytuacjach kryzysowych.

Na koniec pragnę podkreślić, że Grupa Unibep jest stabilna pod względem finansowym, ma zdrowe fundamenty dotyczące swojej działalności w każdym segmencie oraz jest wszechstronnie przygotowana na różne warianty działań.

Zapraszam do lektury raportu za rok 2021 r.