Ułatwienia dostępu

Skip to main content
103-1 (303)
103-2 (303)
103-3 (303)

W Grupie Unibep wodę wykorzystujemy do działań związanych z działalnością gospodarczą oraz do celów socjalno-bytowych. Tam, gdzie istnieje taka możliwość, dążymy do podłączenia do sieci kanalizacyjnych. Nie pobieramy wody z wód powierzchniowych, w tym morskich.

Ścieki, które generujemy to ścieki socjalno-bytowe zrzucane do kanalizacji lub zbiorników bezodpływowych. Nie odprowadzamy ścieków bezpośrednio do środowiska.

Zużycie zasobów wodnych jest w dużym stopniu uzależnione od rodzaju danej inwestycji, a także etapu jej realizacji, niemniej jednak zawsze staramy się identyfikować i wprowadzać działania powodujące ich oszczędność.

Efekty podejmowanych działań i realizowanych przez nas polityk w zakresie zarządzania zasobami wodnymi mierzymy dzięki stałemu monitorowaniu ilości zużytej wody oraz wyprodukowanych ścieków, a także poprzez badania ścieków.  Dzięki usprawnieniu procesu monitorowania, dane te będą dostępne w przyszłych latach.
303-5

Zużycie wody

Całkowita objętość zużytej wody [Ml] w 2021 roku54 801,73
Objętość magazynowanej wody [Ml] w 2021 roku0,153

Ml = Megalitry

Podana objętość magazynowanej wody dotyczy fabryki Unihouse S.A.

Dane dotyczące zużycia wody w Grupie Unibep przekazywane są w wewnętrznych raportach, dotyczących monitorowania ochrony środowiska. Odnotowywane są na podstawie odczytu liczników lub otrzymanych faktur. Wyjątek stanowią spółki: Monday Development Sp. z o.o.
i Unidevelopment S.A., w których zużycie wody zostało oszacowane wg wzoru zużycie wody w litrach na osobę. Podane zużycie nie dotyczy montaży zagranicznych realizowanych przez Unihouse S.A.