Ułatwienia dostępu

Skip to main content

Segment Działalność Deweloperska

Biznes deweloperski realizowany w ramach Grupy Unidevelopment z punktu widzenia uzyskiwanych wyników jest jednym z kluczowych w ramach Grupy Unibep. W ostatnich okresach jego wyniki są na poziomie dobrym.

GRUPA UNIDEVELOPMENT PROWADZI DZIAŁALNOŚĆ W SEGMENCIE BUDYNKÓW WIELORODZINNYCH, GŁÓWNIE NA TERENIE AGLOMERACJI WARSZAWSKIEJ I POZNAŃSKIEJ. REALIZACJA PROJEKTÓW PROWADZONA BYŁA W SYSTEMIE GENERALNEGO WYKONAWSTWA, ZLECANEGO NA ZNAKOMITEJ WIĘKSZOŚCI PROJEKTÓW SPÓŁCE UNIBEP SA.

Spółki z Grupy Unidevelopment podpisały w 2021 roku 921 umów deweloperskich/przedwstępnych, a 908 mieszkań przekazały swoim klientom, z tego w ramach projektów JV odpowiednio 417 i 478.

Na dzień 31 grudnia 2021 r. Grupa Unidevelopment posiadała w ofercie 670 mieszkań dostępnych do sprzedaży, z tego 206 na rynku warszawskim, 387 na rynku poznańskim i 77 na pozostałych rynkach.

Oferta w ramach projektów JV na koniec 2021 roku wynosiła 446 mieszkań, z tego 86 na rynku warszawskim w ramach projektu realizowanego wspólnie z CPD SA i 381 na rynku poznańskim w ramach projektu realizowanego wspólnie z JB Investment Societe commandite speciale SCSp.

SPRZEDAŻ DEWELOPERSKA/PRZEDWSTĘPNA I PRZEKAZANIA KLIENTOM

RynekSprzedaż deweloperska/ przedwstępnaPrzekazania  klientom
Rynek warszawski431433
Rynek poznański284331
Rynek radomski199136
Rynki pozostałe78
Razem 921 908
w tym JV417478

PROJEKTY, DLA KTÓRYCH BUDOWĘ I/LUB PROCES SPRZEDAŻY ROZPOCZĘTO W OKRESIE OD DNIA 01.01.2021 R. DO DNIA 31.12.2021 R.

Liczba
mieszkań

Liczba lokali usługowych

Osiedle Coopera Etap 3B89
Latte1245
URSA Sky Etap 2 (JV4) 1)2013
Rynek warszawski 414 8
Fama Jeżyce Etap 2 (JV) 1)2705
Rynek poznański 270 5
Osiedle Idea Leo (E5)170
Osiedle Idea Ogrody12
Rynek radomski 182
OGÓŁEM 866 13
1) wspólne przedsięwzięcia

Grupa kontynuuje dobrą współpracę z CPD SA przy realizacji osiedla na warszawskim Ursusie. Do tej pory w ramach wspólnego przedsięwzięcia z tym partnerem wybudowano i sprzedano 1266 mieszkań, w trakcie realizacji i sprzedaży jest kolejne 201 mieszkań.

W 2021 roku rozpoczęto budowę 270 mieszkań w ramach drugiego z ośmiu etapów projektu Fama Jeżyce – inwestycji realizowanej w Poznaniu razem z JB Investment Societe commandite speciale SCSp. W ramach projektu na nieruchomości o powierzchni łącznej ok. 7,5 ha przy ul. J.H. Dąbrowskiego w Poznaniu planowane jest wybudowanie łącznie ok. 2 500 mieszkań.

W 2021 roku rozpoczęto budowę 665 mieszkań na 5 projektach, w tym 213 mieszkań na 2 projektach w Warszawie, 270 mieszkań na 1 projekcie w Poznaniu oraz 182 mieszkań na 2 projektach w Radomiu. Natomiast sprzedaż rozpoczęto na 6 projektach, w tym na 5 projektach, których budowę rozpoczęto w 2021 roku oraz 1 projekcie na rynku warszawskim, którego budowę rozpoczęto w 2020 roku.

Projekty, dla których budowę zakończono i uzyskano pozwolenie na użytkowanie w okresie od dnia 01.01.2021 r. Do dnia 31.12.2021 r.

Liczba
mieszkań

Liczba lokali usługowych
Osiedle Coopera Etap 3A89
URSA Sky Etap 1 (JV4) 1) *1839
Rynek warszawski 272 9
Bookowska 181705
Fama Jeżyce Etap 1 (JV) 1)25111
Rynek poznański 421 16
Osiedle Idea Omega (E2)137
Rynek radomski 137
OGÓŁEM 830 25
Projekty w realizacji wg stanu na dzień 31.12.2021 r.
Liczba
mieszkań
Liczba lokali usługowych
Osiedle Coopera Etap 3B89
Latte1245
URSA Sky Etap 2 (JV4) 1)2013
Rynek warszawski 414 8
Fama Jeżyce Etap 2 (JV) 1)2705
Rynek poznański 270 5
Osiedle Idea Leo (E5)170
Osiedle Idea MDM 12 Etap 112
Rynek radomski 182
OGÓŁEM 866 13
Projekty w przygotowaniu wg stanu na dzień 31.12.2021 r.
Liczba
mieszkań
Liczba lokali usługowych Termin rozpoczęcia
Osiedle Coopera Etap 48234Q 2023
Pauza Ochota5641Q 2022
Powsińska11273Q 2022
Przejezdna2904Q 2024
Omulewska2472Q 2023
Rynek warszawski 787 14
Osiedle Idea Ogrody (MDM12) E2123Q 2022
Osiedle Idea Ogrody (MDM12) E3123Q 2023
Osiedle Idea Ogrody (MDM12) E4123Q 2024
Osiedle Idea Venus (E7)13772Q 2022
Osiedle Idea Orion (E3)15772Q 2023
Osiedle Idea Aurora (E4)15772Q 2024
Osiedle Idea (pozostałe)1 172672Q 2025 3)
Rynek radomski 1 659 88
Fama Jeżyce Etap 3 (JV) 1)369121Q 2022
Fama Jeżyce Etap 4-8 (JV) 1)1 647572Q 2023 2)
Botaniczna1023Q 2023
Rynek poznański 2 118 69
Kusocińskiego Etap 11312Q 2022
Kusocińskiego Etap 216222Q 2023
Wioślarska (Gdynia)78544Q 2023 4)
Rynek trójmiejski 1 078  6
OGÓŁEM 5 642  177
1) wspólne przedsięwzięcia; 2) termin rozpoczęcia budowy 4 etapu

3) termin rozpoczęcia budowy 6 etapu; 4) termin rozpoczęcia etapu 1

Częstochowa 5)8004Q 2023
Rynki śląski 800

W 2021 roku zakończono budowę i oddano do użytkowania 5 projektów, czyli łącznie 830 mieszkań, z tego 272 mieszkania na rynku warszawskim, 421 mieszkań na rynku poznańskim i 137 mieszkań na rynku radomskim.

Według stanu na dzień 31 grudnia 2021 roku w realizacji znajdowało się 6 projektów deweloperskich z łączną liczbą 866 mieszkań i 13 lokali usługowych.

Na rynku warszawskim znajdowało się w realizacji na dzień 31 grudnia 2021 r. 3 projekty (w tym 1 projekty JV), na rynku poznańskim 1 projekt (w tym 1 projekt JV), a na rynku radomskim 2 projekty.


W roku 2022 Grupa Unidevelopment rozpocznie budowę 817 mieszkań (6 projektów deweloperskich), z tego 168 na rynku warszawskim (2 projekty), 369 na rynku poznańskim (1 projekt), 149 na rynku radomskim (2 projekty) i 131 na rynku trójmiejskim (1 projekt). Mieszkania te znajdą się w ofercie w roku 2022 i kolejnych latach. W przygotowaniu na dzień 31 grudnia 2021 r. znajdowało się ok. 6,4 tys. mieszkań w atrakcyjnych lokalizacjach głównie w Warszawie, Poznaniu, Radomiu i Trójmieście. Największy udział w ilości mieszkań w przygotowaniu ma na rynku poznańskim wieloetapowy projekt Fama Jeżyce – realizowany w ramach wspólnego przedsięwzięcia z JB Investment Societe commandite speciale SCSp.

817

Liczba mieszkań, których Grupa Unidevelopment rozpocznie budowę w 2022 r.

PROJEKTY KTÓRYCH REALIZACJA ROZPOCZNIE SIĘ W 2022 R.

Liczba
mieszkań

Liczba lokali  usługowych Planowany  termin  rozpoczęcia
Pauza Ochota5641Q 2022
Sadyba Spot11273Q 2022
Rynek warszawski 16811
Fama Jeżyce Etap 3 (JV) 1)369121Q 2022
Rynek poznański 36912
Osiedle Idea Ogrody (MDM12) E2123Q 2022
Osiedle Idea Venus (E7)13772Q 2022
Rynek radomski 149 7
Gdańsk (Kusocińskiego) Etap 11312Q 2022
Rynek trójmiejski 131
OGÓŁEM 817 30
1) wspólne przedsięwzięcia

Strategia rozwoju biznesu deweloperskiego Grupy zakłada dalszy konsekwentny rozwój tej spółki i budowanie oferty atrakcyjnej dla klientów na rynkach warszawskim, poznańskim, radomskim oraz trójmiejskim.

Rozbudowa banku ziemi gwarantuje możliwość przygotowania i uruchamiania kolejnych projektów deweloperskich oraz realizację wyników finansowych w kolejnych latach adekwatnych do otoczenia i sytuacji rynkowej. Zarząd Unidevelopment SA konsekwentnie realizuje ten cel przede wszystkim poprzez nabywanie atrakcyjnych nieruchomości zarówno w Warszawie i Poznaniu, gdzie pozycja i marka Grupy została ugruntowana, jak i w ostatnim czasie w Trójmieście, optymalizację wewnętrznych procesów zarządczych oraz wzmacnianie zasobów kadrowych.

Dodatkowo planowane jest pozyskanie inwestora/inwestorów dla projektów w segmencie akademików i mieszkań na wynajem do realizacji w kolejnych latach oraz wejście na kolejne nowe rynki deweloperskie.

W ramach współpracy z JB Investment Societe commandite speciale SCSp trwają prace związane z przygotowaniem do realizacji kolejnych etapów przedsięwzięcia deweloperskiego obejmującego budowę i sprzedaż ok. 2500 mieszkań w dzielnicy Jeżyce w Poznaniu. Inwestycja umacnia pozycję Grupy na rynku poznańskim.

W przygotowaniu znajdują się również inwestycje deweloperskie na nowo pozyskanym w 2021 roku rynku w Trójmieście z potencjałem do realizacji ok. 1100 mieszkań.

Przed Zarządem spółki Unidevelopment stawiane są ambitne cele rozwoju, a aktualnie prowadzona jest analiza scenariusza obejmującego możliwość przeprowadzenia oferty publicznej oraz wprowadzenia na rynek regulowany prowadzony przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. akcji spółki Unidevelopment SA, przy założeniu, iż niezależnie od struktury ewentualnej oferty publicznej intencją pozostałoby utrzymanie kontroli Unibep SA nad Unidevelopment SA.