Ułatwienia dostępu

Skip to main content
103-1 (301-1)
103-2 (301-1)
103-3 (301-1)
Materiały i surowce wykorzystywane podczas realizacji prac budowalnych mają pośredni i bezpośredni wpływ na środowisko. Zużycie materiałów i surowców stanowi znaczący udział w całościowym śladzie węglowym naszej organizacji. W związku z tym monitorowane jest zużycie materiałów i surowców, co prowadzi do optymalizacji ich wykorzystania oraz ograniczania ilości produkowanych odpadów.
W spółkach Grupy Unibep istotną pozycję wśród wykorzystywanych materiałów i surowców zajmują: asfalt, beton, cement, drewno, gips, kruszywa, wapno, papier, stal.
W kolejnych okresach sprawozdawczych Grupa planuje rozszerzać zakres raportowanych danych dotyczących zużycia materiałów i surowców. Będzie to możliwe po przeprowadzeniu koniecznych analiz, uwzględniających zróżnicowany profil działalności poszczególnych podmiotów Grupy.
Unihouse S.A. swój najważniejszy surowiec – drewno pozyskuje przede wszystkim z certyfikowanych upraw. Zużycie drewna, płyt OSB, płyt gipsowo-kartonowych jest minimalizowane poprzez optymalizację wykorzystania tych materiałów już na etapie projektowania. Pozostałości materiałów wykorzystywane są m.in. przy budowie obiektów o mniejszych gabarytach.
Unihouse S.A. bierze udział w Akademii Czystszej Produkcji, która promuje nowoczesną strategię ochrony środowiska oraz praktykowanie produkcji bez zanieczyszczeń i marnotrawstwa. Dzięki projektom czystszej produkcji, zbyt małe gabarytowo do wbudowania w moduły drewno, płyty OSB, płyty włóknowo-cementowe wykorzystujemy do produkcji domków dla kotów, jeży, karmników i budek lęgowych dla ptaków. Dzięki współpracy z lokalnymi szkołami, przedszkolami, schroniskami dla zwierząt, środowiskowymi domami społecznymi i nadleśnictwami zwierzęta znajdują w tych domkach schronienie.

DUŻY NACISK KŁADZIEMY NA PRAWIDŁOWY PROCES SEGREGACJI ODPADÓW I ICH PÓŹNIEJSZY RECYKLING.

Segregacji i odzyskiwaniu odpadów powstających podczas działalności fabryki poddawane są: folia, papier, tektura, płyty gipsowo-kartonowe, wełna mineralna. W przypadku budów mówimy o odpadach typu gruz, drewno, stal.
Budownictwo modułowe Unihouse S.A. idealnie wpisuje się w trend budownictwa energooszczędnego i przyjaznego środowisku. Drewno pochodzące z planowo zarządzanej gospodarki leśnej jest materiałem odnawialnym i energooszczędnym. Jest regulatorem dla klimatu, a odpad to surowiec wtórny, zwłaszcza dla potrzeb wytwarzania energii i magazynowania CO2.
Świadomi wpływu zużywanych materiałów i surowców przywiązujemy dużą wagę do właściwego opracowywania oferty budowlanej i optymalizowania nie tylko samej realizacji inwestycji, lecz również kwestii dostawców materiałów i podwykonawców, co stanowi nasz plan na kolejne lata.
301-1
Materiały / surowce nieodnawialneMasa [t]Objętość [m3]
Asfalt
18 734
Beton
420
202 479
Cement
3 489
Gips
2 673
Kruszywa
262 575
Papier
7
Stal
94
Mączka wapienna
6 353
Ilość zużytych surowców i materiałów ze źródeł nieodnawialnych
294 344
202 479
Materiały / surowce nieodnawialneMasa [t]Objętość [m3]
Drewno
2 021 314
Ilość zużytych surowców i materiałów ze źródeł odnawialnych
2 021 314
Całkowita ilość zużytych surowców i materiałów
294 344
2 223 793
Dane odnośnie zużycia materiałów, surowców są przyjęte na podstawie danych księgowych ewidencjonowanych w programie Microsoft Dynamics AX 2012. Przyjęto zasadę: zakupiony materiał = zużyty materiał. Na podstawie ich cech charakterystycznych, materiały zaklasyfikowano do poszczególnych grup materiałowych.