Ułatwienia dostępu

Skip to main content

Wyniki segmentów operacyjnych

SKONSOLIDOWANA SPRAWOZDAWCZOŚĆ WEDŁUG SEGMENTÓW NA DZIEŃ 31.12.2021 R.

tys. PLNBudownictwo kubaturoweInfrastrukturaDziałalność deweloperskaBudownictwo modułoweKorekty sprzedaży na rzecz innych segmentówRazem kwoty dotyczące
całej Grupy
Przychody z umów z klientami941 795380 253285 890261 800-157 3481 712 390
– sprzedaż zewnętrzna785 634380 047284 909261 8001 712 390
– sprzedaż na rzecz innych segmentów156 1612059810-157 3480
Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów884 696366 020220 631254 610-147 2311 578 725
Zysk brutto ze sprzedaży57 10014 23265 2607 190-10 117133 665
% zysku brutto ze sprzedaży6,06%3,74%22,83%2,75%6,43%7,81%
Koszty sprzedaży14 241
Koszty zarządu61 143
Wynik na pozostałej działalności operacyjnej3 199
Zysk z działalności operacyjnej61 480
Przychody finansowe, w tym:7 165
– przychody odsetkowe72 7542 3342065 301
– instrumenty pochodne1 42180801 501
Koszty finansowe, w tym:12 772
– koszty odsetkowe3 6587581 4717156 603
– instrumenty pochodne2 2004 3936 592
Oczekiwane straty kredytowe2 582
Udział w zyskach (stratach) netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności5 825
Zysk przed opodatkowaniem59 115
Podatek dochodowy11 983
Zysk netto47 133

SKONSOLIDOWANA SPRAWOZDAWCZOŚĆ WEDŁUG SEGMENTÓW NA DZIEŃ 31.12.2020 R.

tys. PLNBudownictwo kubaturoweInfrastrukturaDziałalność deweloperskaBudownictwo modułoweKorekty sprzedaży na rzecz innych segmentówRazem kwoty dotyczące całej Grupy
Przychody z umów z klientami943 110378 950242 524211 328-93 5751 682 337
– sprzedaż zewnętrzna850 719378 803241 521211 2931 682 337
– sprzedaż na rzecz innych segmentów92 3901471 00335-93 5750
Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów879 482340 729185 325217 729-79 6551 543 610
Zysk brutto ze sprzedaży63 62738 22157 199-6 401-13 919138 727
% zysku brutto ze sprzedaży6,75%10,09%23,58%-3,03%14,88%8,25%
Koszty sprzedaży14 830
Koszty zarządu56 454
Wynik na pozostałej działalności operacyjnej-7 651
Zysk z działalności operacyjnej59 792
Przychody finansowe, w tym:6 817
– przychody odsetkowe622552 4011222 840
– instrumenty pochodne176717717893
Koszty finansowe, w tym:14 494
– koszty odsetkowe3 6496868737575 965
– instrumenty pochodne1 342-793549
Oczekiwane straty kredytowe13 054
Udział w zyskach (stratach) netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności15 542
Zysk przed opodatkowaniem54 604
Podatek dochodowy17 451
Zysk netto37 153

INFORMACJA O OBSZARACH GEOGRAFICZNYCH – DANE GRUPY KAPITAŁOWEJ

Przychody od klientów zewnętrznych – okres zakończony 31.12.2021 r. [tys. PLN]

Przychody od klientów zewnętrznych – okres zakończony 31.12.2021 r. [tys. PLN]

 • JEDNOSTKOWA SPRAWOZDAWCZOŚĆ WEDŁUG SEGMENTÓW NA DZIEŃ 31.12.2021

  tys. PLNBudownictwo
  kubaturowe
  InfrastrukturaPozostała
  działalność modułowa
  Razem
  Przychody z umów z klientami941 825289 17023 6891 254 683
  – sprzedaż zewnętrzna941 825289 17023 6891 254 683
  – sprzedaż na rzecz innych segmentów
  Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów887 451277 82331 8181 197 092
  Zysk brutto ze sprzedaży54 37411 346-8 12957 591
  % zysku brutto ze sprzedaży5,77%3,92%-34,32%4,59%
  Koszty sprzedaży
  Koszty zarządu45 301
  Wynik na pozostałej działalności operacyjnej-937
  Zysk z działalności operacyjnej11 354
  Przychody finansowe, w tym:17 021
  – przychody odsetkowe3 3532 754516 158
  – instrumenty pochodne1 42151 426
  Koszty finansowe, w tym:6 075
  – koszty odsetkowe4 092647384 777
  – instrumenty pochodne2 200172 216
  Oczekiwane straty kredytowe1 988
  Zysk przed opodatkowaniem20 312
  Podatek dochodowy3 511
  Zysk netto16 802
 • JEDNOSTKOWA SPRAWOZDAWCZOŚĆ WEDŁUG SEGMENTÓW NA DZIEŃ 31.12.2020

  tys. PLNBudownictwo
  kubaturowe
  InfrastrukturaPozostała
  działalność modułowa
  Razem
  Przychody z umów z klientami943 141291 78133 3511 268 273
  – sprzedaż zewnętrzna943 141291 78133 3511 268 273
  Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów879 486260 25148 3011 188 038
  Zysk brutto ze sprzedaży63 65531 530-14 95080 235
  % zysku brutto ze sprzedaży6,75%10,81%-44,83%6,33%
  Koszty zarządu42 207
  Wynik na pozostałej działalności operacyjnej-1 486
  Zysk z działalności operacyjnej36 542
  Przychody finansowe, w tym:12 036
  – przychody odsetkowe3 156234663 456
  – instrumenty pochodne176-214-38
  Koszty finansowe, w tym:12 294
  – koszty odsetkowe4 2784911294 899
  – instrumenty pochodne1 342-1851 157
  Oczekiwane straty kredytowe12 992
  Zysk przed opodatkowaniem23 293
  Podatek dochodowy6 531
  Zysk netto16 762

INFORMACJA O OBSZARACH GEOGRAFICZNYCH – DANE JEDNOSTKI DOMINUJĄCEJ – UNIBEP SA

Przychody od klientów zewnętrznych – okres zakończony 31.12.2021 r. [tys. PLN]

Przychody od klientów zewnętrznych – okres zakończony 31.12.2020 r. [tys. PLN]