Ułatwienia dostępu

Skip to main content

Segment Budownictwo Energetyczno – przemysłowe

NA BAZIE GENERALNEGO WYKONAWSTWA W ROKU 2021 WYODRĘBNIONY ZOSTAŁ NOWY SEGMENT DZIAŁALNOŚCI, TJ. BUDOWNICTWO ENERGETYCZNO – PRZEMYSŁOWE.

Jego rozwój następować ma w oparciu o rozwój organiczny dedykowanego pionu organizowanego w ramach struktur Unibep SA, jak również o ewentualne procesy akwizycyjne (M&A), mając w szczególności na uwadze nowe technologie, trendy środowiskowe i konsumenckie będące odpowiedzią na potrzeby związane z koniecznością transformacji polskiej gospodarki w kierunku zero- i niskoemisyjnej; koncentrując się na założeniach zielonej gospodarki, intencją jest chęć realizacji projektów o wysokiej efektywności energetycznej.

W poprzednich okresach z roku na rok w sprzedaży Unibep SA rósł udział budownictwa przemysłowego i energetycznego. Rok 2021 był ważny przez pryzmat działań związanych głównie z pozyskaniem kolejnych umów na realizację obiektów w tym segmencie. Nadal rozwijane są także struktury do realizacji zadań w tym kierunku. Głównym celem jaki spółka Unibep chce osiągnąć w biznesie energetyczno-przemysłowym jest realizacja tzw. inwestycji „pod klucz”, z całą wymaganą technologią.

W roku 2020 firma Unibep podpisała kontrakty na następujące realizacje: Polimery Police, Oczyszczalnia ścieków w Bielsku Podlaskim, Mroźnia Mlekovita w Wysokiem Mazowieckiem. Spośród wymienionych na wyróżnienie zasługuje Projekt Polimery polegający na budowie fabryki polimerów, która powstaje na terenie Zakładów Chemicznych w Policach i jest realizowana przez Grupę Azoty. Warto zaznaczyć, że to jedna z największych inwestycji w segmencie przemysłowym obecnie realizowana w Polsce (wartość 87,2 mln zł netto). Z kolei w roku 2021 Unibep SA poszerzyła swój portfel zleceń o kontrakt dotyczący budowy nowego kompleksu Olefin III w zakładzie produkcyjnym PKN ORLEN SA w Płocku (wynagrodzenie 40,3 mln zł netto). Ponadto firma podpisała umowę na realizację w formule „pod klucz” zadania pn. „Dostosowanie źródła ciepła w Energetyce Cieszyńskiej do obowiązujących przepisów ochrony środowiska” (wynagrodzenie 33,9 mln zł netto). Nasze zadanie polega na wykonaniu kompleksowej realizacji zabudowy 3 kotłów wodnych olejowo-gazowych wraz z wymaganą infrastrukturą w zakresie gospodarki olejem opałowym, doprowadzeniem gazu do kotłów i wyprowadzeniem ciepła z nowego źródła. 28 marca 2022 r. zawarta została umowa o roboty budowlane na realizację przebudowy i rozbudowy hali magazynowo-produkcyjnej w Mszczonowie. W efekcie zawarcia przedmiotowej Umowy szacowana wartość portfela Emitenta do realizacji w Budownictwie Energetyczno – Przemysłowym na rok 2022 r. i lata kolejne wynosi ok. 235,0 mln zł.

235 mln zł

wartość sprzedaży (wzrost o 2 proc. rdr)

Unibep SA koncentruje się na wybranych zagadnieniach w obszarze budownictwa energetycznego: kotłownie gazowe wodne i gazowe parowe, instalacje termicznego przekształcania odpadów, instalacje kogeneracyjne oparte na silnikach gazowych oraz oparte na turbinach gazowych, kotły opalane wodorem, modernizacje źródeł ciepłowniczych oraz akumulatory ciepła. W biznesie przemysłowym kieruje swoją uwagę na: zakłady produkcyjne (wraz z technologią), hale magazynowe, spalarnie odpadów, oczyszczalnie ścieków, elektrownie, elektrociepłownie i ciepłownie, budynki techniczne dla przemysłu i energetyki, konstrukcje inżynierskie dla technologii i wytwarzania, obiekty liniowe (rurociągi, estakady technologiczne, przenośniki), konstrukcje stalowe i żelbetowe. Wszystkie realizowane budowy w obszarze przemysłu i energetyki chcemy uzupełnić o usługi związane z dostawą i montażem technologii oraz instalacji wspomagających. Chcemy uczestniczyć w procesie rozruchu i uruchomienia inwestycji oraz zapewnić jej niezbędny serwis i remont.