Ułatwienia dostępu

Skip to main content

Łańcuch dostaw

102-9
102-10
308-1
103-1
103-2
103-3

Bardzo wiele zależy od naszych podwykonawców, dlatego wybieramy ich starannie, stosując również kryteria środowiskowe, opisane m.in. w dokumencie Wymagania dotyczące ochrony środowiska. Rozpoczęliśmy już rozmowy z pierwszymi kluczowymi dostawcami w zakresie śladu węglowego ich produktów.

W UNIHOUSE S.A. OBOWIĄZUJE INSTRUKCJA DOTYCZĄCA WPROWADZANIA NOWYCH MATERIAŁÓW

Wskazuje ona na konieczność pozyskiwania od dostawców wszystkich wymaganych deklaracji, w tym środowiskowych, a także doboru materiałów o minimalnym wpływie na otoczenie, np. pod kątem zawartości formaldehydu czy lotnych związków organicznych.

Naszą działalność chcemy opierać o sprawdzone i ekologiczne materiały. Dlatego jesteśmy w trakcie przeprowadzanie badania ankietowego naszych dostawców, które posłuży do dalszych prac nad tworzeniem zrównoważonego łańcucha dostaw. Zdajemy sobie sprawę, że budowa takiego łańcucha dostaw wymaga dużego wysiłku i obarczona jest ryzykiem, na które składają się m.in. uzależnienie od dostępności materiałów i usług, co ma wpływ na ceny jednostkowe, oraz konieczność poniesienia większych nakładów pracy w poszukiwaniu nowych rozwiązań.

W 2021 r. Grupa Unibep nie prowadziła statystyk dotyczących liczby nowych dostawców, którzy zostali zweryfikowani pod kątem kwestii środowiskowych.

W OBSZARZE ZAKUPÓW GRUPA UNIBEP SPOTYKA SIĘ Z RYZYKAMI, KTÓRE DOTYKAJĄ WSZYSTKIE FIRMY BUDOWLANE, M.IN. ROSNĄCYMI CENAMI ORAZ OGRANICZONĄ DOSTĘPNOŚCIĄ MATERIAŁÓW I USŁUG.