Ułatwienia dostępu

Skip to main content

Działalność Grupy Unibep

102-2

Przez lata swojej działalności firma stworzyła silną grupę kapitałową. Dziś tworzą ją:

Generalne wykonawstwo Unibep S.A. w Polsce (GWK)

którego głównym filarem jest budownictwo mieszkaniowe. Spółka posiada silną pozycję, szczególnie na rynku warszawskim. Spółka realizuje też projekty związane z budownictwem komercyjnym (obiekty hotelowe, biurowe, handlowo–usługowe).

Generalne wykonawstwo Unibep S.A. za granicą (GWE)

realizujące projekty z zakresu budownictwa komercyjnego – dotychczas w Białorusi i w Ukrainie. Z przyczyn geopolitycznych, na początku 2022 r. spółka zawiesiła działalność na ww. rynkach, przy czym nadal działa przedstawicielstwo w Ukrainie. Obecnie w strukturze Unibep S.A. jest wyróżniane tylko Generalne Wykonawstwo, które zajmuje się budownictwem kubaturowym w kraju i za granicą.

Budownictwo energetyczno – przemysłowe Unibep S.A. (BEP)

jest to nowy segment, którego działalność koncentruje się na założeniach zielonej gospodarki jest odpowiedzią na potrzeby związane z koniecznością transformacji polskiej gospodarki w kierunku zero- i niskoemisyjnej.

Głównym celem spółki Unibep S.A. jest realizacja tzw. inwestycji „pod klucz”, z całą wymaganą technologią. Unibep S.A. koncentruje się też na wybranych  zagadnieniach w obszarze budownictwa energetycznego: kotłownie gazowe wodne i gazowe parowe, instalacje termicznego przekształcania odpadów, instalacje kogeneracyjne oparte na silnikach gazowych oraz oparte na turbinach gazowych, kotły opalane wodorem, modernizacje źródeł ciepłowniczych oraz akumulatory ciepła. Firma ma ambicje bycia liderem również w branży przemysłowej. W tym biznesie kieruje swoją uwagę na: zakłady produkcyjne (wraz z technologią), hale magazynowe, spalarnie odpadów, oczyszczalnie ścieków, elektrownie, elektrociepłownie i ciepłownie, budynki techniczne dla przemysłu i energetyki, konstrukcje inżynierskie dla technologii i wytwarzania, obiekty liniowe (rurociągi, estakady technologiczne, przenośniki), konstrukcje stalowe i żelbetowe

Oddział Infrastruktury Unibep S.A.

jest nowoczesną jednostką zajmującą się kompleksowym wykonawstwem robót drogowych, łącznie z uzbrojeniem terenu oraz wykonawstwem robót inżynieryjnych. Oddział posiada własne laboratorium drogowo-mostowe i nowoczesną bazę sprzętowo-transportową. Jest liderem wykonawstwa drogowego w Polsce północno-wschodniej.

Budrex Sp. z o.o., budownictwo mostowe

na terenie Polski północno–wschodniej. Od lipca 2015 roku Unibep S.A. jest 100-procentowym udziałowcem białostockiej firmy Budrex Sp. z o.o., wysokospecjalistycznej spółki budującej mosty, wiadukty i przepusty drogowe na terenie niemal całej Polski.

Unidevelopment S.A

jest deweloperem z wieloletnim doświadczeniem o ugruntowanej pozycji na rynku budownictwa mieszkaniowego. Działa na terenie Warszawy, Poznania, Radomia oraz Trójmiasta. Firma posiada również doświadczenie w realizacji powierzchni komercyjnych.

Unihouse S.A.

która jest jedną z największych firm europejskich w branży budownictwa modułowego, stosowanego z powodzeniem w Europie. Firma jest pionierem na polskim rynku w produkcji nowoczesnych budynków modułowych w szkielecie drewnianym. Konstrukcje te wykorzystywane są w wielu projektach inwestycyjnych, od budynków wielorodzinnych, biurowych, po pawilony handlowe, hotele czy budynki użyteczności publicznej. Kluczowym rynkiem jest Norwegia.

Wyniki finansowe

103-1 (201)

103-2 (201)

103-3 (201)

Wszelkie informacje na temat podejścia zarządczego do kwestii finansowych, znajdują się w przyjętych zasadach rachunkowości opisanych szczegółowo w Sprawozdaniu Finansowym za rok 2021 w punkcie 2.

201-1

Bezpośrednia wartość ekonomiczna wytworzona (przychody) i podzielona (koszty operacyjne, wynagrodzenia, płatności na rzecz inwestorów i państwa, inwestycje społeczne)

Bezpośrednia wartość ekonomiczna w 2021 rokuDane z organizacji w tys. PLN

A Przychody ogółem

1 739 099

B Koszty operacyjne

1 552 537

B Wynagrodzenia i świadczenia pracownicze

207 977

B Płatności na rzecz inwestorów (dywidenda)

B Płatności na rzecz państwa (podatki)

19 339

B Inwestycje społeczne (darowizny i inwestycje na rzecz społeczeństwa)

476

WARTOŚĆ EKONOMICZNA ZATRZYMANA (A-B)

– 50 873

201-4

Całkowita wartość pieniężna pomocy finansowej uzyskanej przez organizację od państwa w raportowanym okresie, w tym:Dane

z organizacji

ulgi podatkowe i kredyty podatkowe
dotacje
1 572 354
granty inwestycyjne, granty na badania i rozwój oraz inne
odpowiednie rodzaje grantów
nagrody
okresy zwolnione z wypłaty tantiem
pomoc finansowa ze strony państwowych instytucji kredytujących
zachęty finansowe
inne świadczenia finansowe otrzymane lub należne ze strony państwa
z tytułu dowolnej działalności
SUMA:
1 572 354
W przedstawieniu wskaźnika uwzględniono dotacje zarówno z budżetu rządowego, jak i z Unii Europejskiej.