Ułatwienia dostępu

Skip to main content

List CFO

Szanowni Państwo,

Rok 2021 był szczególnym okresem dla branży budowlanej i developerskiej: dynamika produkcji budowlanej przyśpieszyła do poziomu 7,9%. Wartość produkcji budowlanej na koniec roku wyniosła 117 mld złotych. W większości obszarów budownictwa odnotowano wzrosty: hotele: +9,7%, biurowce: +11,6%, budynki przemysłowe: +16,6%, zmniejszenie nastąpiło w budownictwie handlowo-usługowym. W ramach budownictwa kubaturowego wartość produkcji wzrosła w części mieszkaniowej o 7,2% jak i niemieszkaniowej o 3,7%.

Cała branża zmagała się ze skutkami pandemii COVID-19 w gospodarce, która wpływała na decyzje inwestorów, jednocześnie zmagała się z utrudnieniami dostaw podzespołów i opóźniały się zgody administracyjne pozwoleń na budowę. Musieliśmy się zmierzyć z brakiem dostępności materiałów i usług, gwałtownie rosnącymi cenami materiałów budowlanych i zmianami na rynku pracy.

Grupa Unibep w roku 2021 zbudowała solidny portfel zamówień we wszystkich segmentach działalności: w części budowlano-infrastrukturalnej posiada zamówienia na kwotę ok. 3,5 mld zł.

Zysk Grupy Unibep to zasługa głównie wyniku w segmencie deweloperskim, realizowanym przez Grupę Unidevelopment. Deweloper w 2021 r. sprzedał w sumie 921 mieszkań. Spółka kupiła grunty m.in. Trójmieście – będzie to kolejny rynek, po warszawskim, poznańskim i radomskim.

Budownictwo kubaturowe w kraju zakończyło rok z założonymi wynikami. Na koniec roku na terenie Polski Unibep SA realizował ok. 40 kontraktów – budując osiedla mieszkaniowe w Warszawie, Łodzi, Krakowie, czy Poznaniu, ale także inne obiekty kubaturowe na terenie niemal całej Polski: Warszawa, Białystok, Bielsk Podlaski, Grajewo, Orzysz.

W grudniu 2021 roku w ramach Unibep SA został powołany segment budownictwa energetyczno-przemysłowego. Widzimy realną szansę na intensywniejsze włączenie się w transformację polskiej energetyki.

Praktycznie zakończyliśmy działalność na rynkach wschodnich – zarówno na białoruskim, jak też ukraińskim. Nadal jesteśmy zainteresowani rynkiem ukraińskim, oczywiście musi zakończyć się konflikt zbrojny.

Unihouse S.A. producent Domów Modułowych w roku 2021 pracował nad poprawą efektywności procesów: od sprzedaży, po standaryzację produkcji i wypracowanie schematów umożliwiających osiąganie założonych celów biznesowych. Dla Unihouse SA nadal kluczowym rynkiem jest rynek norweski, jednak bardzo perspektywiczny staje się rynek niemiecki.

Coraz większą wagę przywiązujemy do zrównoważonego rozwoju, w tym w zakresie oddziaływania na środowisko, bezpieczeństwo i rozwój pracowników, odpowiedzialność w łańcuchu dostaw czy współpraca ze społecznościami lokalnymi.

Nowym czynnikiem, który mocno oddziałującym na branżę budowlaną w istotny sposób jest konflikt wojenny za naszą wschodnią granicą. Również galopująca inflacja (niespotykana od ostatnich 20 lat), a także kolejne podwyżki wysokości stóp procentowych z pewnością  nie  pozostaną bez wpływu na rentowność realizowanych kontraktów. Należy także pamiętać o presji płacowej wśród pracowników całej branży.

Wysokie stopy procentowe mocno schładzają optymizm inwestycyjny, a wprowadzona Rekomendacja S w sprawie zmian zasad liczenia zdolności kredytowej kredytów hipotecznych zmniejsza popyt na mieszkania.

Jednak intensywnie pracujemy nad tym, aby powyższe skutki makroekonomiczne czy społeczne nie zakłócały realizowanych przez nas projektów – dotyczy to każdego segmentu. Grupa pracuje na różnymi wariantami działań, aby na bieżąco elastycznie reagować na zmiany w otoczeniu.

Wkroczyliśmy w bardzo trudne czasy, wierzę, że jesteśmy jako organizacja dobrze przygotowani na tak skomplikowane czasy.

Sławomir Kiszycki
Wiceprezes Zarządu, pełniący jednocześnie
funkcję Dyrektora Finansowego,