Ułatwienia dostępu

Skip to main content

Koniunktura gospodarcza

PO PONAD 2% SPADKU PKB W ROKU 2020, WG SZACUNKÓW KOMISJI EUROPEJSKIEJ, MIMO KOLEJNYCH FAL COVID-19 ORAZ ZABURZEŃ W ŁAŃCUCHACH DOSTAW, WZROST PRODUKTU KRAJOWEGO BRUTTO W 2021 ROKU WYNIÓSŁ W POLSCE OK. 5,7%.

Głównym czynnikiem napędzającym wzrost gospodarczy był popyt prywatny, wyraźnie ożywiony wraz ze znoszeniem kolejnych restrykcji związanych z COVID-19.

Wstępne dane za 2021r. wskazują także na istotne ożywienie w przemyśle skutkujące wzrostem inwestycji oraz zapasów. Szacuje się, że inflacja w roku 2021 wyniosła w Polsce ok. 5,2% (3,7% przed rokiem) głównie za sprawą rosnących cen usług oraz żywności.

Rok 2021 minął polskiemu sektorowi budownictwa pod znakiem umiarkowanego spowolnienia koniunktury inwestycyjnej w segmencie publicznym (tj. w segmencie infrastruktury transportowej i w samorządach), która wyraźnie odstawała od aktywności budowlanej w segmencie prywatnym (tj. w segmencie mieszkaniowym, przemysłowym i nieruchomości logistycznych; zastój inwestycyjny wciąż utrzymywał się w segmencie biurowym).

Największym wyzwaniem dla sektora budownictwa w 2021 r. był niespotykany do tej pory wzrost cen materiałów. 

Przyczyny drożejących materiałów wynikają m.in. z: drogich surowców, zaburzonych łańcuchów dostaw komponentów, rekordowych cen energii elektrycznej, słabego złotego i wysokiego popytu na materiały. Sektor budowlany charakteryzuje się wysoką wrażliwością na wahania koniunktury i zmiany zachodzące w otoczeniu polityczno-prawnym.

Prognoza na rok 2022

ZDANIEM KOMISJI EUROPEJSKIEJ W ROKU 2022 POLSKA GOSPODARKA BĘDZIE ROZWIJAĆ SIĘ W TEMPIE OK. 5,5%.

GŁÓWNYMI CZYNNIKAMI WZROSTU MAJĄ POZOSTAĆ SILNA KONSUMPCJA PRYWATNA WZMOCNIONA KORZYSTNĄ SYTUACJĄ NA RYNKU PRACY ORAZ POLITYKA PODATKOWA.

Szacuje się, że inflacja pozostanie na wysokim poziomie, zwłaszcza w I kwartale 2022r. W całym roku jest ona zakładana w wysokości ok. 6,8%. Istotnym czynnikiem zwiększającym niepewność jakichkolwiek prognoz roku 2022 jest wojna w Ukrainie. Na dzień dzisiejszy nie ma wiarygodnych prognoz oraz analiz pozwalających w jednoznaczny sposób ocenić wpływ działań wojennych na gospodarkę w roku 2022.

Obecnie trwa okres przejściowy pomiędzy kolejnymi budżetami unijnymi (tj. budżetami UE na lata 2014-2020 i 2021-2027), a ze względów politycznych opóźnia się uruchomienie funduszy z Krajowego Programu Odbudowy (KPO). To między innymi z tego powodu w latach 2023-2024 należy spodziewać zwiększenia skali nowych inwestycji drogowych, energetycznych i samorządowych.

Sektor budownictwa w Chinach wykazuje oznaki głębszego spowolnienia, co może przyczynić się do spadku cen podstawowych surowców jak np. aluminium czy miedzi. Należy mieć na uwadze, że w roku 2022 utrzyma się wysoki popyt na usługi budowlane, wysokie ceny energii, narastająca presja płacowa, niedobór pracowników i rosnące koszty transformacji klimatycznej dla producentów, co będzie miało bezpośredni wpływ na rosnące ceny realizacji inwestycji. Poluzowanie obostrzeń związanych z pandemią COVID-19 przyczyniło się do ożywienia gospodarczego, wzrostu popytu, co z kolei wpłynęło na wzrost cen surowców i materiałów budowlanych i problemy z ich dostępnością.

STREFA EURO

202020212022 (P)
Realny PKB [%]-6,45,33,4
Inflacja HICP [%]0,32,65,4

POLSKA

202020212022 (P)
Realny PKB [%]-2,55,73,3
Inflacja CPI [%]3,35,19,3

Źródło: Analizy makroekonomiczne PKO BP