Ułatwienia dostępu

Skip to main content

Nasze wartości

Jedną z kluczowych przewag konkurencyjnych Grupy Unibep jest kultura organizacyjna, kształtowana przez pokolenia pracowników, którzy od ponad 70 lat przyczyniają się do rozwoju naszej organizacji. Jesteśmy dumni z naszych podlaskich korzeni i historii firmy. Od lat działamy w oparciu o kodeks stworzony przez naszych pracowników. Przyjęta w 2017 r. „Wspólnota zasad i celów Grupy Unibep” buduje tożsamość naszej Grupy w oparciu o wartości, które są drogowskazami dla wszystkich pracowników. To wiedza, pasja i zaufanie pozwalają nam realizować kolejne ambitne inwestycje.

„Wspólnota zasad i celów Grupy Unibep” jest dokumentem powszechnie dostępnym we wszystkich biurach Grupy, także dla osób spoza organizacji, za pośrednictwem strony internetowej www.unibep.pl (zakładka CSR). Nasi nowo zatrudniani pracownicy obowiązkowo zapoznają się z nią w pierwszych dniach pracy, podpisując zobowiązanie do przestrzegania reguł i procedur obowiązujących w Grupie Unibep, w tym deklarację o poszanowaniu praw człowieka. Naszą przyszłość budujemy w oparciu o wspólne cele, podążając ku nowoczesności z poszanowaniem tradycji.

„Wspólnota zasad i celów” wymienia najważniejsze wartości dla Grupy Unibep:

  • Wiedza

  • Pasja

  • Zaufanie