Ułatwienia dostępu

Skip to main content

Segment Infrastruktura

ODDZIAŁ INFRASTRUKTURY UNIBEP SA ORAZ BUDREX SP. Z O. O. ZAJMUJĄ SIĘ KOMPLEKSOWYM WYKONAWSTWEM ROBÓT DROGOWYCH ŁĄCZNIE Z UZBROJENIEM TERENU ORAZ WYKONAWSTWEM ROBÓT INŻYNIERYJNYCH.

Dotychczas drogowcy budowali głównie dla podlaskich i mazowieckich samorządów, ale także m.in. dla Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad, Podlaskiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Białymstoku, a w 2020 roku zostały podpisane kontrakty na budowę dróg w woj. lubelskim i warmińsko-mazurskim. Oddział Infrastruktury oraz Budrex są także podwykonawcami generalnych wykonawców realizujących drogi na terenie Polski północno-wschodniej. W ostatnim latach Grupa zbudowała kompetencje i pozyskała do realizacji kilka kontraktów w ramach dróg szybkiego ruchu (samodzielnie w ramach konsorcjum lub jako podwykonawca). Aktywność segmentu skupia się także na inwestycjach w obszarze dróg powiatowych, wojewódzkich i lokalnych w regionie północno-wschodnim kraju. Część mostowa z kolei doświadczenie swoje bierze z obecności na terenie całej Polski. Rozwijana jest ona w ramach nabytej w roku 2015 spółki Budrex-Kobi Sp. z o.o. (obecnie Budrex Sp. z o.o.).

W związku z niestabilną sytuacją na granicy z Białorusią, w grudniu 2021 r. MSWiA ogłosiło przetarg wyłaniający firmy, które w najwyższym stopniu spełniają rządowe kryteria, w szczególności posiadają doświadczenie w budowie inwestycji liniowych, własne zaplecze sprzętowe oraz pracownicze. Konsorcjum Unibep S.A. i Budrex Sp. z o. o. wygrało przetarg na budowę dwóch odcinków zapory o łącznej długości 80,7 km. Jest to ważna inwestycja z perspektywy bezpieczeństwa kraju. Inwestorem całego przedsięwzięcia jest Straż Graniczna.


Przy planowaniu roku 2022 uwzględniono zjawiska związane ze wzrostem cen asfaltu i paliw. Przy czym trudno jest dokładnie oszacować negatywny wpływ wzrostu kosztu materiałów, który ma istotny wpływ na rentowność kontraktów. Portfel biznesu drogowo-mostowego daje możliwość utrzymania aktywności procesowej na poziomie lat poprzednich. Bardzo dobrą perspektywę finansową na rok 2022 stanowi budowa zapory na granicy z Białorusią. Zarówno Oddział Infrastruktury Unibep SA jak i firma Budrex sp. z o.o. mają solidne podstawy, żeby właściwie wykorzystać zdobyte kompetencje i istotnie wpłynąć na wyniki Grupy w roku 2022. Doświadczenia zdobyte przy realizacji kontraktów w formule projektów i buduj mogą zaprocentować przy kolejnych realizowanych projektach.

W roku 2021 zakończona została rozbudowa drogi krajowej „63” na odcinku Zambrów – Wygoda. Zakończono budowę dwóch wiaduktów: w Łochowie (Jasiorówka) i w Toporze na terenie gminy Stoczek. Zrealizowano kontrakt na wszystkie obiekty mostowe w na drodze ekspresowej S61.

W roku 2021 nie odnotowano istotnego wpływu sytuacji związanej z Covid-19 na sprawność operacyjną w ramach segmentu. Niedogodnością, która pojawiła się wraz z nową sytuacją było ograniczenie w komunikacji z administracją rządową i samorządową, jak również przedstawicielami ze strony zamawiających. Wpływało to na czasowe ograniczanie sprawności w decyzjach i podejmowaniu uzgodnień.

W roku 2022 istotna dla biznesu będzie realizacja odcinków 3 i 4 muru na granicy z Białorusią. Warta odnotowania jest rozbudowa ostatniego odcinka drogi wojewódzkiej nr 835 – od Biłgoraja do granicy województwa. Istotne będzie także wykonanie obiektów inżynieryjnych w ramach inwestycji budowy drogi ekspresowej S61 Szczuczyn – Budzisko na odcinku między węzłami Ełk Południe i Wysokie. Projektowana droga ekspresowa S61 będzie stanowić część międzynarodowej drogi E67 łączącej Europę Środkową ze Skandynawią. Uruchomienie szeregu inwestycji w regionie Polski północno-wschodniej to szansa dla spółki Budrex na kolejne stabilne wyniki. Dodatkowo zarówno segment drogowy, jak i mostowy zamierzają poszerzać segmenty swojej działalności. Oddział Infrastruktury Unibep SA umacnia swoją pozycję w województwie podlaskim oraz jest w trakcie ekspansji województwa warmińsko-mazurskiego. W 2022 roku planowane jest uruchomienie wytwórni mas bitumicznych w Szczytnie.

Założenia odnośnie perspektyw rozwoju jako neutralne traktują zdarzenia opisane w poprzednich raportach rocznych dotyczące odstąpienia od umowy na budowę inwestycji drogowej Dąbrowa Białostocka – Sokółka, jak również inne roszczenia, jakie dochodzone są lub będą na drodze sądowej.