Ułatwienia dostępu

Skip to main content

Segment Budownictwo Modułowe

UNIHOUSE SA – PRODUCENT BUDYNKÓW W TECHNOLOGII SZKIELETOWEJ DREWNIANEJ ORAZ GENERALNY WYKONAWCA BUDOWNICTWA KUBATUROWEGO.

Kompleksowo, od projektu pod klucz realizuje inwestycje budowlane, które mają szerokie zastosowanie i sprawdzają się idealnie w przypadku realizacji zróżnicowanych inwestycji – od budynków wielorodzinnych, po hotele, domy senioralne czy akademiki. Posiada wysoki potencjał produkcyjny sięgający do 2000 modułów rocznie, kilkuletni serwis gwarancyjny i jest w stanie zapewnić perfekcyjną powtarzalność obiektów zachowując przy tym najwyższą jakość konstrukcji.

Spółka od lat konsekwentnie realizuje inwestycje na rynkach skandynawskich.

  • W 2021 roku głównym rynkiem zbytu była Norwegia, gdzie zakończono 4 kontrakty i rozpoczęto realizację kolejnych 5 inwestycji.
  • Na rzecz rynku szwedzkiego w 2021 roku realizowano natomiast 1 kontrakt. Rozwojowi tego rynku w 2022 roku sprzyjać może obecność w programie Sveriges Almanyan Kombohus, gdzie pozyskano już pierwsze zamówienie na realizację budynku składającego się ze 112 modułów o powierzchni ok. 3,5 tys. m2.
  • Perspektywicznym rynkiem w 2022 roku będzie z pewnością rynek niemiecki, gdzie spółka podpisała już 5 kontraktów na realizację inwestycji. W 4 kwartale 2021 roku zmontowano już pierwszy budynek inwestycji składającej się w całości z czterech budynków mieszkalnych dla pracowników kliniki w Stuttgarcie. Uruchomiono także produkcję kolejnego kontraktu, a w przygotowaniu są kolejne 3 inwestycje.

W 2022 roku oprócz rynku niemieckiego, spółka planuje rozwój budownictwa modułowego w Polsce bazując na dwóch potencjalnych obszarach. Pierwszym są zamówienia publiczne, gdzie zrealizowano już trzy projekty dla GIS w Gdańsku, wzięto udział w postępowaniach przetargowych na opracowanie PFU (np. budynki mieszkalne Ostrzeszów) oraz w postępowaniach na wykonawstwo osiedli mieszkaniowych (np. osiedle Ogińskiego w Gdańsku). Spółka współpracuje również z Polskimi Domami Drewnianymi – po koniec 2021 skończono pierwszą realizację i są widoki na kolejne etapy współpracy. Drugim obszarem są zamówienia komercyjne, głównie hotelowe od przedstawicieli międzynarodowych sieci hotelowych. Poza tymi obszarami Spółka będzie realizować pierwszy kontrakt w ramach PPP dla Gminy Małkinia Górna.
Unihouse cały czas monitoruje koszty produkcji, w tym koszty stałe, oraz optymalizuje procesy w fabryce i na placach budów, skupiając się na osiągnięciu założonych rentowności w poszczególnych projektach. Celem spółki jest wykorzystanie rosnącego zainteresowania budownictwem energooszczędnym i ekologicznym – dotyczy to zarówno rynków skandynawskich, jak też rynków niemieckiego i polskiego. Portfel spółki wynosi obecnie ok. 346 mln zł.

To już kolejny rok, gdzie względem poprzedniego okresu segment budownictwa modułowego wraz ze wzrostem sprzedaży wykazał poprawę zysku brutto ze sprzedaży. Za prowadzenie biznesu odpowiada spółka Unihouse SA. Pomimo restrykcji związanych z Covid-19 (zamknięcie granic przez Norwegię) w 2021 roku produkcja modułów była kontynuowana zgodnie z planem. Spółka jednak nadal ponosi koszty związane z sytuacją pandemiczną – dotyczą one obszarów fabryki, budowy i logistyki (zakupy, transport).

W obecnej skomplikowanej sytuacji geopolitycznej Unihouse obserwuje bardzo duże ryzyko przerwania łańcucha dostaw, a co za tym idzie ograniczenia w dostawach materiałów oraz wzrostu cen surowców, co przełoży się na wzrost cen transportu i strategicznych materiałów wykorzystywanych podczas produkcji.

Przerwane łańcuchy dostaw w bardzo negatywny sposób wpływają na wydajność i efektywność pracy w Fabryce. Zauważalne są ponadprzeciętne wzrosty kosztów bezpośrednich w podstawowych grupach kosztowych, tj. wynagrodzenia, materiały. Obecna sytuacja związana ze wzrostem cen surowców kopalnianych wpływa na znaczny wzrost transportu – Unihouse SA jest bardzo wrażliwy na tego typu wzrosty z uwagi na występujące koszty transportu morskiego.

Niezależnie od powyższego, obecnie wszystkie kontrakty realizowane są zgodnie z harmonogramem.

Dobra współpraca z zamawiającymi pozwala przypuszczać, że złożone notyfikacje o waloryzacje kontraktów pozwolą przy zamykaniu ich realizacji prowadzić konstruktywne rozmowy w tym temacie. Spółka stawia na współpracę ze sprawdzonymi partnerami, prowadzi prace i uzgodnienia nad standaryzacją produktu.

W perspektywie 2022 roku bardzo ważne jest zapewnienie ciągłości produkcji i efektywnego wykorzystania własnych zasobów oraz mocy produkcyjnych – z uwzględnieniem potrzeb inwestorów i rosnącej świadomości odnośnie oferowanej technologii.