Ułatwienia dostępu

Skip to main content

Segment Budownictwo Kubaturowe

Terytorialnie obejmuje obszar Polski oraz Europy Wschodniej (Białoruś, Ukraina).

Jest to największy segment działalności Grupy generujący około 50% przychodów. Główną specjalnością firmy na rynku krajowym jest budownictwo mieszkaniowe. Jednak prowadzone w ostatnich latach działania zmierzające do dywersyfikacji działalności spowodowały, że coraz większą rolę w naszej działalności stanowić zaczyna budownictwo handlowo–usługowe, użyteczności publicznej oraz militarne.

OD LAT POZYCJA UNIBEPU SA NA RYNKU CENTRALNEJ POLSKI JEST STABILNA I UGRUNTOWANIA, CO POTWIERDZAJĄ LICZNE RANKINGI OPRACOWANE PRZEZ EKSPERTÓW I INSTYTUCJE BRANŻOWE.

Główną specjalnością firmy na rynku krajowym jest budownictwo mieszkaniowe, które jest konkretyzowane na rynkach warszawskim i poznańskim, ale także krakowskim, katowickim, łódzkim i szczecińskim. W przypadku budownictwa energetycznego i użyteczności publicznej w 2021 roku rozszerzyliśmy obszar naszych działań o województwo kujawsko-pomorskie oraz śląskie. Wiele inwestycji realizujemy dla inwestorów, którzy kolejny raz z rzędu obdarzają nas swoim zaufaniem, dzięki czemu wspólnie możemy realizować kolejne projekty. Są to m.in. OKAM Capital, Yareal, Victoria Dom oraz finlandzki deweloper YIT Development. Aspekt ten świadczy nie tylko o naszych kompetencjach technicznych ale przede wszystkim potwierdza naszą umiejętność budowania długotrwałych, dobrych relacji z klientami.

Istotne osiągnięcia generalnego wykonawstwa w roku 2021 to przede wszystkim zbudowanie historycznego pod kątem sprzedaży portfela zleceń na rok 2022 z potencjałem na rok 2023. To osiągnięcie zasługuje na wyraźne podkreślenie zwłaszcza w obliczu trwającej pandemii, inflacji, wzrostu cen materiałów budowalnych i kosztów pracy, a także ostatnich wydarzeń w Ukrainie.

W 2021 roku do użytku oddaliśmy 15 budów z obszaru krajowego. Spośród nich na szczególne wyróżnienie zasługuje Unique Tower – około 100-metrowy wieżowiec o powierzchni użytkowej 24 100 mkw. Budynek oferuje mieszkania na wynajem oraz większe apartamenty na szczytowych kondygnacjach. To jedna z bardziej prestiżowych budów realizowana przez Unibep SA o wartości 79,5 mln zł netto. Drugim ważnym dla nas projektem, którego budowę zakończyliśmy w 2021 roku jest osiedle Nordic Sadyba – warszawski zespół budynków mieszkalnych w dzielnicy Mokotów. W 11 kondygnacyjnych blokach znajduje się 281 lokali mieszkalnych, 12 lokali usługowych oraz 342 stanowiska parkingowe w garażu podziemnym. Łączne wynagrodzenie Unibep za wykonanie inwestycji wynosiło ok. 100 mln zł netto.

budów z obszaru krajowego oddanych do użytku w 2021 r.

Większość nowych umów, które Unibep SA zawarł w roku 2021 dotyczyła rynku mieszkaniowego. Najistotniejszymi pod względem wartości kontraktu są warszawskie inwestycje: miasteczko Nova Sfera (154,7 mln zł netto) i Osiedle Ursus Factory 6/7 (120,0 mln zł netto), obie realizowane na zamówienie Victoria Dom. Wspomnieć należy również o umowie zawartej z MDR Katowice 2 sp. z o.o. Dotyczy ona budowy osiedla mieszkalnego przy ulicy Korczaka w Katowicach, a jej wartość wynosi 132,2 mln zł netto.

Na szczególne wyróżnienie zasługuje wygrany w przetargu publicznym kontrakt na budowę Kampusu Akademii Muzycznej w Bydgoszczy. To jeden z największych kontraktów na realizację tego typu inwestycji, jaki firma Unibep SA podpisała w całej swojej dotychczasowej działalności. Umowa została zawarta w styczniu 2022 r., pod koniec 2021 r. otrzymaliśmy informację, że nasza oferta jest najkorzystniejsza. Nowy ośmiokondygnacyjny gmach Akademii Muzycznej pomieści m.in. cztery sale koncertowe, trzy sale pomocnicze, a także sale dydaktyczne, restaurację i dom studenta. Całość powstanie na terenie o powierzchni 3 hektarów. Co ważne, budynek został zaprojektowany w standardzie pasywnym, z mocnym naciskiem na wykorzystanie odnawialnych źródeł energii oraz maksymalną efektywność energetyczną. Pod tym względem z pewnością będzie to najnowocześniejszy obiekt tego typu w Polsce. Projekt nowego kampusu Akademii Muzycznej w Bydgoszczy jest bardzo wymagający i ambitny również w kontekście zapewnienia komfortu akustycznego w budynku. Firma Unibep posiada doświadczenie w realizacji tego typu obiektów. Byliśmy generalnym wykonawcą Opery i Filharmonii Podlaskiej oraz Filharmonii Świętokrzyskiej.

Coraz więcej inwestycji pojawia się również w obszarze budownictwa militarnego. Potrzeba renowacji, modernizacji czy też rozbudowy polskich obiektów wojskowych wymuszona została m.in. kryzysami geopolitycznymi oraz trendami kreowanymi przez największe mocarstwa. Aktualne wydarzenia na Ukrainie – wojna wypowiedziana przez Rosję demokratycznemu i niezależnemu krajowi – utwierdzają w przekonaniu, że tendencja do militaryzacji i związanych z nią inwestycji budowlanych będzie nasilała się w kolejnych latach. W tym miejscu warto wspomnieć o realizacjach Unibep SA na rzecz wojska. W 2019 roku podpisaliśmy umowę z Wojskowymi Zakładami Elektronicznymi S.A. z siedzibą w Zielonce na wykonanie Centrum Serwisowania Rakiet Przeciwokrętowych NSM. Obiekt został zrealizowany z powodzeniem. Nowy kompleks umożliwia Wojskowym Zakładom Elektronicznymi montaż, modernizację i certyfikację rakiet, które są głównym uzbrojeniem Morskiej Jednostki Rakietowej. Wartość inwestycji to 28,5 mln zł netto. Z kolei, w 2021 roku zawarliśmy umowę na budowę zespołu budynków wraz z infrastrukturą towarzyszącą dla potrzeb Jednostki Wojskowej w Węgorzewie (128,9 mln zł netto). Pracujemy także przy budowie Muzeum Wojska Polskiego w Ossowie. Nasza firma dysponuje odpowiednimi certyfikatami bezpieczeństwa, dzięki którym możemy realizować prace budowlane dla wojska.

Unibep SA konsekwentnie realizuje podjętą w latach poprzednich decyzję o kontynuowaniu działań związanych z rozwojem technologii BIM. Jest to przyszłość branży budowlanej i w zmianach tych musimy uczestniczyć. Pierwsze obiekty z wykorzystaniem tej technologii zostały oddane do użytku albo są w trakcie realizacji. Należy wymienić chociażby oddany do użytku w 2021 roku apartamentowiec Unique Tower, ulokowany na warszawskiej Woli, przy ul. Grzybowskiej 51. Składają się na niego 3 wieże, z których najwyższa mierzy blisko 100 metrów wysokości. Warto wspomnieć również o innej ambitnej inwestycji projektowanej w BIMie. Jest nią Pracownia Przewrotu Kopernikańskiego w Warszawie reprezentująca budownictwo użyteczności publicznej. Technologię BIM wykorzystujemy również w projektowaniu osiedli mieszkaniowych. Jednym z nich jest inwestycja o nazwie Fama Jeżyce, która powstaje na blisko 8 hektarach terenu po dawnych zakładach produkcyjnych Wiepofama w Poznaniu. Docelowo cały kompleks mieszkaniowy liczyć ma 2,5 tysiąca mieszkań. Doświadczenie i kompetencje, jakie posiadamy w tym obszarze pozwalają Unibep SA pozyskiwać skomplikowane i ambitne projekty pod względem technicznym.

W ujęciu terytorialnym dalej największe znaczenie ma rynek warszawski i następnie poznański. Ten drugi wiąże się głównie z działaniami w ramach segmentu deweloperskiego Grupy, dla którego Unibep SA jest głównym generalnym wykonawcą inwestycji. Spółka obecna jest także w innych regionach Polski i dalej zamierza rozwijać tam swoją aktywność.

Rynek zamówień dostosował się do warunków wywołanych pandemią. Początkowe zawirowania zmalały i ustabilizowały sytuację. Branża nie ucierpiała mocno z tego tytułu.
Istotna dla generalnego wykonawstwa jest sytuacja, jak nastąpiła po wybuchu wojny w Ukrainie. Rodzi ona niepewność oraz niesie zagrożenia płynnej i efektywnej kontynuacji działalności. Zaistniała sytuacja powodować może odpływ pracowników z Ukrainy, którzy zatrudniani byli głównie przez podwykonawców współpracującymi z firmą Unibep SA. W konsekwencji tego nie można wykluczyć przypadków, w których utrzymanie terminów końcowych lub kamieni milowych będzie utrudnione.
W roku 2021 zauważalny był wzrost cen podstawowych materiałów budowlanych (stal, beton, wełna mineralna, styropian). Rosły też ceny usług. Tendencja dalej jest wzrostowa. Sytuacja na Ukrainie tylko podkręca spiralę wzrostu cen. W pewnej części towarzyszyć temu mogą sankcje związane z importem materiałów budowlanych z Rosji i Białorusi. Wzrost cen wpływać może na politykę państwa i politykę kredytową i gwarancyjną instytucji finansowych. Skłonność inwestorów do nowych inwestycji może maleć i ich uruchamianie odsuwać się w czasie podobnie jak w miało to miejsce w roku 2020, po wprowadzeniu stanu epidemii na terenie naszego kraju.

Na rynkach eksportowych firma realizuje budynki mieszkalne, handlowe, biurowe, sportowe, hotele oraz centra logistyczne.

Eksport usług budowlanych jest realizowany przez jednostkę dominującą Unibep SA oraz spółki i przedstawicielstwa obecne w krajach, gdzie prowadzona jest działalność. W 2021 roku w obszarze eksportu budownictwa do użytku oddaliśmy tylko jeden obiekt. Było nim centrum handlowe w Charkowie na Ukrainie.

Dotychczas eksportowa aktywność Unibep SA skoncentrowana była na rynkach wschodnich: białoruskim (od 2010 roku) i ukraińskim (od 2017 r.). Na rynkach tych w ubiegłych latach sfinalizowane zostały trzy centra handlowe: w Grodnie, Kijowie oraz w Charkowie. Biorąc pod uwagę całą dotychczasową aktywności firmy Unibep SA w Białorusi jednym z ważniejszych projektów realizowanych przez firmę w tym kraju był czterogwiazdkowy hotel Victoria Business Centre w Mińsku. Obiekt o powierzchni około 29 tys. mkw., wyposażony w 255 apartamentów, salę bankietową, trzy sale konferencyjne, strefą SPA z basenem, bar oraz restaurację dla 300 gości. Hotelowi towarzyszy również parking wielopoziomowy dla 300 samochodów. Z kolei, spośród inwestycji wykonanych przez Unibep SA w Ukrainie na wyróżnienie zasługuje budowa nowoczesnego centrum handlowego o powierzchni ok. 52 tys. m2 w Charkowie. Całkowita wartość kontraktu wynosiła ok. 44,8 mln euro netto, co stanowiło równowartość ok. 191,0 mln zł netto.

Obecnie na rynkach wschodnich Unibep SA nie prowadzi żadnych inwestycji. Już w ubiegłym roku zarząd firmy Unibep SA podjął decyzję o praktycznym wycofaniu się z rynku białoruskiego, czego skutkiem było zawarcie porozumienia o rozwiązaniu dwóch kontraktów zawartych z przedsiębiorstwem komunalnym Akwa Mińsk. Umowy dotyczyły budowy dwóch kompleksów sportowo-rekreacyjnych w Mińsku. Powodem podjęcia tej decyzji jest niestabilna sytuacja społeczno-gospodarcza na Białorusi, która nie gwarantuje bezpieczeństwa prowadzenia tam działalności. Jednocześnie zarząd Unibep SA deklaruje, że firma nadal chce być aktywna na rynku ukraińskim oraz chce zrealizować inwestycje, na które podpisano umowy, oczywiście, o ile pozwoli na to sytuacja geopolityczna w tym regionie. Jeszcze w połowie grudnia 2021 roku podpisaliśmy warunkową umowę na realizację centrum handlowo-rozrywkowego w Zaporożu na Ukrainie za ok. 260 mln zł netto. W związku z powyższym, podjęto decyzję o pozostawieniu przedstawicielstwa spółki Unibep we Lwowie. W roku 2021 zawarliśmy także warunkowy kontrakt na realizację kompleksu biurowców wraz z centrum handlowo – rozrywkowym we Lwowie. Nie spełnione zostały warunki, żeby umowa weszła w życie. Wojna na Ukrainie sprawia, że nie będzie kontynuacji przejścia granicznego w Szeginie oraz że w najbliższej perspektywie nie zrealizujemy swoich zamierzeń akwizycyjnych.