Ułatwienia dostępu

Skip to main content

Energia

Zapotrzebowanie na energię w Grupie Unibep wynika głównie z:
funkcjonowania i pracy fabryki domów modułowych Unihouse S.A. oraz Wytwórni Mas Bitumicznych w Oddziale Infrastruktury Unibep S.A.,
działalności administracyjnej
wykorzystania pojazdów służbowych,
pracy maszyn i urządzeń.

Grupa wdraża działania na rzecz ograniczania zużycia energii m.in. poprzez:

 • dążenie do zmniejszenia zużycia energii elektrycznej podczas procesów produkcyjnych,
 • konsekwentną realizację planu modernizacji fabryki, która skutkuje zmniejszeniem energochłonności parku maszynowego,
 • inwestycje w odnawialne źródła energii – na dwóch budynkach Unihouse S.A. zostały zainstalowane panele fotowoltaiczne,
 • sukcesywną wymianę oświetlenia i instalowanie czujek ruchu,
 • termomodernizację budynku biurowego Unihouse S.A. i siedziby Unibep S.A. w Bielsku Podlaskim,
 • optymalizację transportu materiałów dzięki sieci własnych Wytwórni Mas Bitumicznych,
 • sukcesywną wymianę pojazdów i maszyn budowlanych na mniej energochłonne i emisyjne,
 • konsekwentne budowanie i podnoszenie świadomości ekologicznej wśród pracowników Grupy Unibep poprzez: akcentowanie i nacisk na oszczędności miejsca, czasu i zasobów, a co za tym idzie zużycia energii (takie oszczędności zostały wprowadzone m.in. za sprawą umożliwienia pracownikom biurowym pracy zdalnej),
 • zapewnienie pracownikom komunikacji zbiorowej,
 • rozwój budownictwa niskoemisyjnego i zrównoważonego,
 • monitorowanie wskaźników dotyczących kwestii związanych z ochroną klimatu (m.in. zużycia wody, energii elektrycznej i cieplnej, produkcji ścieków, zużycia niektórych grup materiałów, paliw (grzewczych, technologicznych i transportowych), pomiary emisji do powietrza z WMB).
Zużycie energii jest monitorowane na każdej inwestycji i w każdej lokalizacji stałej we wszystkich spółkach Grupy Unibep.
302-1

Zużycie energii w organizacji w 2021 roku

 • j.m.Zużycie
  Całkowite zużycie energii pochodzącej ze źródeł nieodnawialnych (ze źródeł kupowanych i własnych) i rodzaje stosowanych paliw
  LPG (propan-butan)Litr
  (GJ)
  58 982
  1 395
  Gaz ziemny i koksowniczym314 910
  (GJ)272
  ON (Olej napędowy)t1 095
  (GJ)47 083
  PB (benzyna)Litr367 907
  (GJ)12 305
  Olej opałowy lekkit254
  (GJ)10 903
  Olej opałowy ciężkit1 025
  (GJ)41 400
  Drewno i pozostałości drewnat50
  (GJ)780
  Łączna konsumpcja energiiGJ114 138
 • Dane za raportowany rokj.m.Zużycie
  Całkowite zużycie energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych
  Energia geotermalnaGWh                                   –
  (GJ)                                   –
  Energia wiatrowaGWh                                   –
  (GJ)                                   –
  Energia fotowoltaicznaGWh                               0,008
  (GJ)                                  29
  Energia wodnaGWh                                   –
  (GJ)                                   –
  Energia pochodząca ze spalania biomasyGWh                                   –
  (GJ)                                   –
  BiopaliwaGWh                                   –
  (GJ)                                   –
  Inne źródło – jakie? (proszę wpisać poniżej)GWh                                   –
  (GJ)                                   –
  Łączna konsumpcja energiiGJ                           29
 • Dane za raportowany rokj.m.Zużycie
  Całkowite zużycie:
  Energia elektrycznaGWh21
  (GJ)76 905
  Energia cieplnaGWh16
  (GJ)55 884
  Energia do chłodzeniaGWh
  (GJ)
  Para wodnaGWh
  (GJ)
  Łączne zużycieGJ132 789
  Całkowite zużycie energii wewnątrz organizacjiGJ246 956

Grupa Unibep w 2021 r. nie sprzedawała energii.

Grupa Unibep traktuje wszystkie zakupione przez siebie media energetyczne jako zużycia bezpośrednie. Energia elektryczna zużywana przez podwykonawców również traktowana jest jako zużycie bezpośrednie, Grupa nie posiada bowiem mechanizmów podziału na energię elektryczną zużywaną w podziale na podwykonawców i inne spółki Grupy. Energia zakupiona przez Inwestora,  zużywana na potrzeby inwestycji, również jest brana pod uwagę jako zużycie energii w całej organizacji.

Grupa nie posiada informacji w zakresie zużycia energii elektrycznej w 2021 r. na potrzeby montaży  zagranicznych Unihouse S.A., natomiast dzięki usprawnieniu procesu monitorowania, dane te będą dostępne w przyszłych latach.

302-3

Intensywność zużycia energii

Wskaźnik efektywności energetycznej w 2021 r. wynosi 104,32 GJ/mln przychodu.

Przy obliczeniach intensywności zużycia energii brane są pod uwagę następujące rodzaje energii: paliwo wykorzystywane w celach grzewczych i technologicznych, paliwo wykorzystywane na potrzeby floty, zakupiona energia elektryczna, zakupiona energia cieplna.