Ułatwienia dostępu

Skip to main content
 • EFEKTYWNOŚĆ

  SOLIDNE WYNIKI

  osiągnięte w niezwykle trudnych, biznesowo bardzo wymagających warunkach.

 • NOWY SEGMENT

  BUDOWNICTWO
  ENERGETYCZNO – PRZEMYSŁOWE

  Uczestniczymy w transformacji polskiej gospodarki w kierunku zero- lub niskoemisyjnej.

 • ZARZĄDZANIE KWESTIAMI ESG

  PRACA NAD STRATEGIĄ ESG

  Jednym z naszych zobowiązań jest przyjęcia strategii ESG dla Spółki oraz Grupy Kapitałowej Unibep.

Model biznesowy

Przez lata swojej działalności firma stworzyła silną grupę kapitałową.

Produkcja modułów o konstrukcji drewnianej do budowy i montażu obiektów wielorodzinnych oraz użyteczności publicznej na rynkach w Norwegii, Szwecji, Niemczech i Polsce. Inwestycje realizowane są przez Unihouse SA, który jest pionierem na polskim rynku w produkcji nowoczesnych ekologicznych budynków modułowych w szkielecie drewnianym.

Działalność deweloperska prowadzona za pośrednictwem spółki Unidevelopment SA. Obecnie prowadzone są inwestycje w Warszawie, Poznaniu, Radomiu, niebawem także w Trójmieście.

Generalne wykonawstwo jest realizowane przez podmiot dominujący Unibep SA. Głównym filarem jest budownictwo mieszkaniowe. Spółka realizuje też projekty związane z budownictwem komercyjnym (obiekty hotelowe, biurowe, handlowo–usługowe). W ramach segmentu prowadzona jest działalność na terenie Polski (GW Kraj), jak również realizowane były budowy na Białorusi i Ukrainie (GW Eksport).

Budownictwo drogowe i mostowe na terenie Polski północno–wschodniej, realizowane przez Oddział Infrastruktury Unibep SA oraz Budrex Sp. z o.o. (wysokospecjalistyczna spółka budująca mosty, wiadukty i przepusty drogowe na terenie niemal całej Polski).

Unibep SA podjął decyzję o rozwoju nowego segmentu działalności – budownictwa energetyczno – przemysłowego. Jest to odpowiedzią na potrzeby związane z koniecznością transformacji polskiej gospodarki w kierunku zero- i niskoemisyjnej, koncentrując się na założeniach zielonej gospodarki obejmującego m.in. budowę spalarni, kogenerację, ciepłownicze systemy rozproszone, rozruchy, czyszczenie systemów.

Leszek Gołąbiecki

Prezes Zarządu Unibep SA

47 mln zł zysku netto, przy sprzedaży na poziomie 1,7 mld zł.

To historyczne wyniki Grupy osiągnięte w niezwykle trudnych, biznesowo bardzo wymagających warunkach. Mimo dynamicznych zmian rynkowych nasza zdywersyfikowana grupa kapitałowa podejmowała decyzje, które miały wpływ zarówno na bieżącą działalność, jak i na działalność w najbliższych latach.

Krzysztof Mikołajczyk

Wiceprezes Zarządu Unibep SA

Grupa Unibep SA zajmuje 5. pozycję wśród największych firm budowlanych w Polsce pod względem przychodów.

Naszym celem jest budowanie silnych rynków lokalnych w oparciu o dobrą kadrę miejscową, która będzie wspierana przez struktury oraz kulturę pracy Grupy Unibep.

Przemysław Janiszewski

Dyrektor Budownictwa Energetyczno-Przemysłowego Unibep SA

Biznes energetyczno-przemysłowy to perspektywiczny i duży rynek.

Naszym celem w tym segmencie jest osiągniecie pozycji wykonawcy – lidera, któremu można powierzyć budowę ambitnego projektu, tzw. inwestycji “pod klucz” z dostawą i montażem całej wymaganej technologii. Chcemy także uczestniczyć w procesie rozruchu i uruchomienia inwestycji oraz zapewnić jej niezbędny serwis i remont.

Marcin Gołębiewski

Prezes Zarządu Unihouse SA

Koncentrujemy się na działaniach na rzecz zrównoważonej przyszłości budownictwa oraz ciągłym doskonaleniu jakości realizowanych inwestycji.

Zdajemy sobie sprawę ze znaczenia z przewag wynikających z naszej technologii wychodzących na przeciw zmieniającej się polityce klimatycznej. Wiele wartościowych referencji z rynków skandynawskich pozwala nam patrzeć z optymizmem na rozwój Unihouse na kolejnych rynkach europejskich.

Kluczowe liczby 2021

 • 47 mln zł

  zysku netto (wzrost o 27 proc. rdr)

  1,7 mld zł

  wartość sprzedaży (wzrost o 2 proc. rdr)

  271 mln zł

  środki pieniężne wzrost o 3 proc. rdr)

  83 mln zł

  EBITDA

  361 mln zł

  kapitalizacja Grupy na 31.12.2021

  Rok 2021 był szczególnym okresem dla branży budowlanej i developerskiej: dynamika produkcji budowlanej przyśpieszyła do poziomu 7,9%. Wartość produkcji budowlanej na koniec roku wyniosła 117 mld złotych. W większości obszarów budownictwa odnotowano wzrosty: hotele: +9,7%, biurowce: +11,6%, budynki przemysłowe: +16,6%, zmniejszenie nastąpiło w budownictwie handlowo-usługowym. W ramach budownictwa kubaturowego wartość produkcji wzrosła w części mieszkaniowej o 7,2% jak i niemieszkaniowej o 3,7%.

  Sławomir Kiszycki

  Wiceprezes Zarządu Unibep SA, Dyrektor Finansowy
 • 3,5 mld zł

  wartość zamówień do realizacji w części budowlano-infrastrukturalnej

  921 lokali

  sprzedaż deweloperska lokali mieszkaniowych

  1 601 osób

  zatrudnienie na 31.12.2021

  1,85 mld zł

  wartość zamówień w zakresie generalnego wykonawstwa

  42 mln zł

  Rekordowy wynik Unidevelopment S.A.

  Grupa Unibep w roku 2021 zbudowała solidny portfel zamówień we wszystkich segmentach działalności: w części budowlano-infrastrukturalnej posiada zamówienia na kwotę ok. 3,5 mld zł. Zysk Grupy Unibep to zasługa głównie wyniku w segmencie deweloperskim, realizowanym przez Grupę Unidevelopment. Deweloper w 2021 r. sprzedał w sumie 921 mieszkań. Spółka kupiła grunty m.in. Trójmieście – będzie to kolejny rynek, po warszawskim, poznańskim i radomskim.

  Sławomir Kiszycki

  Wiceprezes Zarządu Unibep SA, Dyrektor Finansowy

Kierunki ekspansji

Ukraina to dla nas nadal perspektywiczny rynek

Przed wybuchem wojny w Ukrainie rynek ten wydawał się być dla firmy Unibep najbardziej przyszłościowym w kontekście rynków wschodnich. Dzięki naszym inwestycjom, które prowadziliśmy w Kijowie i Charkowie nasza pozycja w tym kraju umacniała się. Do momentu agresji Rosji na Ukrainę prowadziliśmy zaawansowane rozmowy o pozyskanie kolejnych projektów. Niestety 24 lutego wszyscy znaleźliśmy się w nowej, nieznanej nam dotąd sytuacji politycznej i gospodarczej. Zakładamy dzisiaj różne scenariusze rozwiązania konfliktu w Ukrainie. Żaden z nich nie jest pewny, jednak w Unibep mocno wierzymy, że wojna zakończy się możliwie najszybciej, a po jej ustaniu do Ukrainy popłyną fundusze na odbudowę zbombardowanych miast. Liczymy na to, że z naszym doświadczeniem zdobytym na rynku wschodnim oraz oczywiście przy wsparciu naszych współpracowników Ukraińców, będziemy mogli uczestniczyć w odbudowie ich kraju.

Tomasz Poskrobko

Dyrektor Budownictwa Kubaturowego

Norwegia

Największa polska firma produkcyjno – budowlana, realizująca wysokojakościowe projekty wielorodzinne w Norwegii.

Szwecja

Program Sveriges Allmännytta Kombohus – organizacja szwedzkich spółek komunalnych realizująca kilkuletni projekt wielorodzinnych budynków mieszkalnych

Niemcy

Budownictwo modułowe – wspólna praca z niemieckimi partnerami nad jednolitym standardem energetycznych i niskoemisyjnych budynków.

Ukraina

Znajomość rynku, kompetencje i doświadczenie; gotowość i zasoby do odbudowy kraju.

Kierunek ESG